Het religieuze roofdier

Paardrijden Rotterdam

 

zullen ze toegeven en rustig gaan zitten. Als het roofdier helemaal niet in gevaar is, zullen ze niet proberen te ontsnappen.

Als kuddedier is een paard de algemene verantwoordelijke van de kudde. Wat ze moeten weten, hoe ze zich moeten gedragen en wat ze moeten doen, ligt eigenlijk allemaal bij het paard, of de leider.

Paarden hebben meer met mij gemeen dan je zou denken. Ingenieur Isaac Ullman: Ik heb op lama’s en enkele paarden gereden, en ik heb ook verzorgers geleerd om op mij te rijden. Terwijl ik praat, brengen sommigen van hen me weer tot leven!

Paarden zijn een goede voeding voor honden. In feite werd ooit gezegd dat “elke man een paard in zijn lot heeft”. Het is een oude uitdrukking uit de tijd voor de uitvinding van antibiotica. Van paarden werd gedacht dat ze het leven van de eigenaar verlengen, schoner, betrouwbaarder en voordeliger zijn om te evalueren als er tests nodig zijn.

In modernere tijden wordt gezegd dat een paard met steeds meer ultraviolet licht kon worden nagekeken voordat hem als operatiekuur een plekje bloed werd geofferd. Met het bloed zou de eigenaar de gewenste medicatie auto-injecto kunnen krijgen. Indien met de sonisch interferometrische betastraling geen vooruitgang wordt aangetoond, wordt het paard geacht een probleem te hebben en wordt het afgedankt.

Afgezien van endurance paardrijden, zijn paarden bijna net zo ver gegaan als architectonische. Azteekse bouwers verzamelden en bouwden enorm uitgebreide tempelcomplexen voor afgoden van godheden die bekend waren binnen de inheemse religie. De Azteken, die een verwezenlijking waren van de stadsbouwethiek die de vroegste perioden van de Amerika’s overheerste, lieten hun werken grotendeels ongemoeid met de gebruikelijke elementen die in traditionele samenlevingen worden aangetroffen: gebouwen van huizen, paleizen, pleinen en zelfs kerken.

Als Azteekse theocratie zijn de tempels in Cholula voorgesteld als centra van mensenoffers en rituele activiteiten. Men heeft gesuggereerd dat rituele mensenoffers, het drinken van menselijk bloed en het offeren van dieren nauw verband hielden met de wil van de goden.

In een poging om hun heilige architectuur op te geven, bouwden de Azteken een postgrafelijke tijdmachine die de verlatenheid van de tempelperimeters van hun complexen simuleerde. Sommige van de vele korenaren die in de Koning en de Koningin zijn ingebed, zijn nog steeds aanwezig als houtsnijwerk op de muren van de Koningskamer. Van bovenaf gezien zijn deze nog steeds zichtbaar als drie opeenvolgende korenaren boven op elkaar. Langzaam maar zeker toont het ene rondje de plaats waar de korenaar werd neergelegd; het tweede rondje stelt de tempelmuren voor; het derde rondje toont de plaats waar de korenaar zich bevond nadat de modelvelden begonnen waren te ontbinden. Op elk rondje staan acht korenaren, waarvan er zes vol zijn en twee halfvol.

De praktijk van mensenoffers leek een sleutelelement te zijn in de inter-religieuze omgang van mensen van de reactie begin in …

Historische context: Azteekse theocratie, rituele mensenoffers en het tempelcomplex (1455-1521)

Tijdens de daaropvolgende Drievoudige Alliantie-oorlog tussen de Spaanse Conquistadores, de inheemse Amerikaanse stammen zoals de Azteken en de Andals, en de Cholulanen, onderwierpen de Spaanse Conquistadores het continent volledig. De harten van de overwonnenen waren nu gewijd aan de vernietiging van de Azteken, die nu als ware goden werden gezien, het respecteren van de Chinantec (Centraal-Amerikaanse stammen) en het brengen van mensenoffers om materiële voordelen te verkrijgen.

Zo eisten de Conquistadores, toen zij bij het begin van de verovering kennis kregen van de kennis en technologie van de Azteken, iets materieels. Nu was dat ongetwijfeld een geldige overweging, maar wat zou een volledig gekwalificeerde soldaat van de groep, die misschien van Azteekse afkomst was, liever als oefening hebben? Om het nog ingewikkelder te maken waren er verschillende stromingen, zoals het geloof en de ideeën van de Azteken over welk gedrag wel en niet aanvaardbaar was, en de religieuze praktijken van de Azteken.

 

LEES MEER : 

Ruiterbewijs halen

Leave a comment

Your email address will not be published.